1. ตำแหน่ง กุ๊ก  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร ไทย, จีน และมีฝีมือในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี 
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือผ่านการเป็นหัวหน้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
2. ตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารและความรู้เรื่องเครื่องปรุง/วัตถุดิบ
มีความสามารถในการจัดเตรียมวัตถุดิบ/เครื่องปรุง ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 
3. พนักงานจัดเลี้ยง (ชาย) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศีกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
มีความรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียง
มีความอดทน แข็งแรง สามารถยกของหนักได้ และสามารถทำงานได้หลากหลาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีใจรักการบริการ
 
4. พนักงานขายกาแฟ
คุณสมบัติ
วุฒิการศีกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในร้านกาแฟ หรือ ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีใจรักการบริการ
 
5. พนักงานขนกระเป๋า (Bell Boy) (ชาย)
คุณสมบัติ
วุฒิการศีกษา ปวช, ปวส
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีใจรักการบริการ
 

6. ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (กัปตัน)

คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ด้านการบริการและบริหารจัดการงานในร้านอาหาร
สามารถดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านอาหาร/ครัว และพนักงานเสิร์ฟ
สามารถประสานงานกับในครัวเพื่อจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความเป็นผู้นำสูง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ ผู้ร่วมงาน และลูกค้า
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีใจรักการบริการ